Our Vision, Mission and Values | Te Whatu Ora - Te Tai Tokerau

Our Vision, Mission and Values

Our Vision

He Hauora Mo Te Tai Tokerau - A Healthier Northland

Our Mission

Our mission is to work together with Northlanders in partnership under the Te Tiriti o Waitangi to:

 • Improve population health and eliminate inequities
 • Improve patient experience
 • Live within its means.
Our Values

In undertaking its mission Te Whatu Ora is guided by the following values:

 • Tāngata i te tuatahi – He whakapapa, he mokopuna, he tamariki, he mātua, he tūpuna. He aha te mea nui. He tāngata, he tāngata, he tāngata
  People First – Our people are central to all we do
 • Whakaute (tuku mana) - He whakaaro nui ki ētahi atu
  Respect – We treat others as they would like to be treated

 • Manaaki – Ko te manaaki – he whāngai, he kākahu, he ropiropi. Akona e te whānau whānui
  Caring – We nurture those around us, and treat all with dignity and compassion

 • Whakawhitiwhiti Korero – Whakawhitiwhiti Kōrero i runga te tiki, te pono me te aroha
  Communication – We communicate openly, safely and with respect to promote clear understanding

 • Te Hiranga – Kia kaha, kia māia, kia manawa nui
  Excellence – Our attitude of excellence inspires confidence and innovation.

Last modified: